| Různé | Kontakt | Výuka & vedení závěrečných prací | UJEP - info pro studenty | Tvůrčí činnost | Zdravotní péče |

Výuka předmětů:

* Fyziologie člověka
* Fyziologie tělesné zátěže a sportu
* Sportovní medicína (Tělovýchovné lékařství)
* Sportovní traumatologie (První pomoc, Akutní a chronická poranění ve sportu)
* Výživa (Zdravá výživa, Výživa ve sportu)
* Drogy, Drogy ve sportu (Doping, Výchova k antidopingu)
* Regenerace
* Výzkum v biomedicíně
* Zdravotní aspekty sociální práce
* Sociální práce
* Sociální lékařství
* Metody sociální práce
* Management ve zdravotnictví
* Management v sociální sféře
* Kvalita života člověka
* Geriatrie
* Zdravotní tělesná výchova
* Anatomie, Somatologie, Biologický základ člověka
* Taping


Vedení závěrečných prací /bakalářské, diplomové/

Studenti, kteří mají zájem o vedení svých závěrečných diplomových nebo bakalářských prací mou osobou, mi mohou napsat emailem svou představu o obsahu své práce. Obecně cíl, úkoly, sledovaný soubor a zvolený výzkumný instrument. Téma by mělo souviset s biomedicínou - kvalitou života člověka.

Příklad: * Sledování tělesných či funkčních ukazatelů vybrané skupiny.
* Hodnocení výživových zvyklostí.
* Drogy a pod.(c) REMONT Software :: 2010