| Různé | Kontakt | Výuka & vedení závěrečných prací | UJEP - info pro studenty | Tvůrčí činnost | Zdravotní péče |

       Nabízím výzkumná témata závěrečných prací zaměřených na vliv jakékokoliv "specifického podnětu" na kvalitu života, zdravotní stav či změny organizmu u hodnoceného souboru.

Např. u sportovců

1. Pokud znáte prostředí sportu a zajímaly by Vás problémy poruch příjmu potravy či užívání některých látek,
suplementů, steoridů a chcete si o tom se sportovci povidat a napsat práci - toto by pro mne bylo hodně zajímavé !!!
tedy téma - Hodnocení příjmu drog či stravovacích návyků
2. Hodnocení všech zvolených zdravotních a fyziologických ukazatelů během zátěže, sportovní činnosti, vybraných sportovních odvětví atd.
3. Hodnocení vlivu ochlazování na vybranou pohybovou schopnost atd.
4. Hodnocení motivací, vedoucích k příjmu některých drog (včetně sportovního prostředí)
či motivací, vedoucích k poruchám příjmu potravy
5. Hodnocení zvolených "problémů/aspektů" na kvalitu života vybraných skupin populace

(c) REMONT Software :: 2010